2007-09-02 Beredskapsmuseet med besök på Flinkmanskafe efteråt.

Loading...